พาณิชย์จังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาดร่วมใจสู้ภัย COVID–19

29

พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดช่องทางผู้ประกอบการ พ่อค้า จำหน่ายสินค้าชุมชนราคาถูก ไข่ไกแผงละ 50 บาท สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคถูกกว่าท้องตลาดถึง 10 บาท ให้ทุกคน ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19

วันที่ 29 พ.ค.63 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาว จุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานภาคีทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือ “กาดชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19” ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID – 19 ได้ซื้อสินค้าราคาถูก

ภายในงานกาดชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19 ตั้งคูหาให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูก จำนวน 30 คูหา ประกอบไปด้วย สินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป การจัดจำหน่ายสินคราคาถูก เช่นไข่ไก่ เบอร์ 2 จากแผงละ 80 บาท ลดเหลือแผงละ 70 ,เบอร์ 3 แผงละ 50 บาท นอกจากนี้ยังมี น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลผลิตกระเทียมกับผลไม้จาก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอาหารทะเลแปรรูปจากจังหวัดระนอง อีกด้วย

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน