ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลุยตรวจตลาดนัดโคกระบือ มูลค่าซื้อขายกว่า 30 ล้านบาท

330

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ลุยเข้าตรวจตลาดนัดโค – กระบือ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 บ้านส้มป่อย อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดนัดปศุสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งวันนี้มีรถที่บรรทุกโค กระบือมาซื้อขายแลกเปลี่ยนมากกว่า 500 ตัว มูลค่าซื้อขายมากกว่า 30 ล้านบาท

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ ตลาดนัดโค – กระบือ สี่แยกบ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เดินทางมาตรวจการเปิดตลาดนัดโค – กระบือ ซึ่งนับว่าเป็นตลาดนัดโค-กระบือที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะวันนี้พบว่ามีพ่อค้าโคกระบือ เกษตรกร นำโคกระบือมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้การจราจรติดขัด เจ้าหน้าตำรวจจราจรจาก สภ.อุทุมพรพิสัย ต้องมาคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร และยังพบรถยนต์ที่บรรทุกฝูงโคกระบือที่เข้าแถวทยอยเข้าสู่ตลาดยังไม่ได้ เนื่องจากด้านในเกิดพื้นที่เต็มไปด้วยรถ และฝูงโคกระบือที่กำลังทำการซื้อขายกันเป็นจำนวนมากแล้ว ต้องล้นออกมาบนถนน ก่อนทยอยๆ เข้าสู่ตลาด ขณะที่มีผู้ที่ทำการซื้อขายแล้วทยอยขนส่งออกจากตลาดไปเรื่อย ประเมินเบื้องต้นในวันนี้น่าจะมีโคกระบือเข้าสู่การซื้อขายในตลาดนัดวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 500 ตัว มูลค่าการซื้อขายน่าจะมากกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้โควิด-19 ด้วยการตรวจวัดไข้ทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะ การขอให้เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากทุกคน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ภายหลังจากที่เรามีมาตรการในการป้องกันการระบาดของไข้โควิด-19 ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงต้นเราได้มีการปิดตลาดนัดโค กระบือ ต่าง ๆ  ต่อมาทางรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายภายใต้มาตรการต่าง ๆ ในส่วนของตลาดนัดโค-กระบือ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นว่าควรจะมีการผ่อนคลาย เนื่องจากว่าส่วนเหนึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในระดับฐานรากที่มีความจำเป็น เฉพาะนั้น เมื่อเรามีมติออกมา และก็ทางผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอมาตรการให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ในการที่จะดำเนินการ และสัปดาห์ที่แล้วได้มีการทดลองเปิตลาด วันนี้ได้เปิดตลาดนัดโค-กระบือจริง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และระดับอำเภอก็ได้มาตรวจติดตาม มาตรการที่เสนอไปได้ถือปฏิบัติจริงหรือไม่ โดยเฉพาะมาตรการด้านการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นระบบในการคัดกรองคน คนขับ หรือคนติดตามก็ตาม การสวมหน้ากาก เรื่องของความสะอาด จุดของการลงทะเบียน การลงคิวอาร์โค้ด เพื่อที่จะควบคุมและกำกับดูแล รวมทั้งเรื่องของการล้างมือ และระบบต่าง ๆ ภายในตลาดนัดโค-กระบือ ว่าเป็นไปตามมาตรการหรือไม่

////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ