กาฬสินธุ์-พายุฝนพัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย

31

พายุฝนพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์เสียหายเบื้องต้น 15 หลังคาเรือน ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเมื่อวันที่  27  พ.ค. 63  เวลาประมาณ 17.00  น.ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุฝนในเขตพื้นที่ ม. 1,2,3,4,8,10 ต.อิตื้อ และ ม. 7, 9 ต.เว่อ  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เบื้องต้นได้รับรายงานบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 15 หลังคาเรือน โดยเสียหายปานกลาง 1 หลัง  เล็กน้อย  14  หลัง  ไม่มีผู้ได้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการประสานงานกับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับการสนับสนุนมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์