นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

701

ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตื่นเต้นกับเฮลิคอปเตอร์ ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ใช้หญ้าฟางจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแลนมาร์ค ใช้เป็นกลยุทธในการดึงคนเข้ามาเที่ยว เพื่อจะได้แนะนำวิชาการเกษตร ผลงานวิจัยพืช ต้นทุนต่ำกำไรงาม

ค่ำของวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตรงจุดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร สี่แยก ม.ราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กำลังได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดานักถ่ายรูปจากมือถือ ก็เนื่องด้วยทางศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ทำการปลูกดอกไม้นานาชนิดไว้อย่างสวยงาม มากมายนับเป็นพัน ๆ ต้น กำลังออกดอกสวยงาม แม้ว่ายามนี้อากาศจะร้อน แต่ด้วยการดูแลที่ดี ทำให้ดอกไม้ออกดอกสวยงามอยู่ และที่สำคัญ ยังได้จัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม และที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักถ่ายภาพก็คือ เฮลิคอปเตอร์ ขนาดเท่ากับของจริง ทำจำลองได้เสมือนของจริงๆ แต่ทำด้วยหญ้า และฟาง จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความสนใจจากบรรดานักถ่ายภาพ ที่จะใช้เป็นเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ใช้เป็นกลยุทธในการหาความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรทั้งชาวไร่ ชาวนา เพราะเมื่อทุกท่านเดินทางเข้ามา ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  และผลงานวิจัยด้านพืช ค่อยๆ แทรกซึมด้านวิชาการเข้าไป เน้นในการปลูกพืชที่ต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลผลิตดีในดินของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ ต้านทานโรคแมลง นับว่าเป็นกลยุทธที่ได้ผลเป็นอันมากในขณะนี้

นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ที่จัดทำสวนดอกไม้ แปลงกุหลาบ และดอกไม้นานาพันธ์ ก็เพื่อต้องการให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ด้านการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหากทุกท่านเดินทางมาก็จะพบกับที่พักผ่อน ที่ออกกำลังกาย ทั้งกายบริหาร และสนามถนนปั่นรถจักรยาน พร้อมเส้นทางวิ่ง เดิน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำของศูนย์ฯ ส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็สร้างไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ไว้ถ่ายรูป เซลฟี่ และใช้เป็นแลนมาร์คของศูนย์ฯ ซึ่งทุกท่านที่มาเที่ยว เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด เราบริการประชาชนฟรี ที่สำคัญส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว คือ เราต้องการถ่ายทอดให้ชาวบ้าน ได้มาสัมผัสกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ทางการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่ประชาชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเริ่มต้นด้วยพันธุ์พืชที่ดี จากงานวิจัยของเรา จะช่วยแนะนำได้ เช่นพันธุ์มะละกอแขกดำศรีสะเกษ มะขามเปรี้ยว มะม่วงหิมพาน เป็นต้น ซึ่งเรามีผลวิจัย เราก็ต้องการถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบ นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี ทำอย่างไรให้ผลไม้อย่างทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อร่อย ทำอย่างไรจะทำให้ผลผลิตสูง และต้นทุนการผลิตต้องต่ำลง ถ้ามาเที่ยวที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านจะได้ความรู้ด้วย ซึ่งทุกอย่างฟรีหมด และนอกจากนั้นเรามีบริการที่พัก ห้องสำหรับจัดการอบรม ศึกษาดูงาน มีบริการรถจักรยาน ปั่นรอบศูนย์วิจัยพืชสวนฟรีอีกด้วย ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ