หนองคาย-อบจ. ร่วมกับ ปภ. มอบอุปกรณ์การแพทย์

27

อบจ.หนองคาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดหนองคาย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (25 พ.ค. 63)ที่บริเวณหน้ามุข ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อบจ.หนองคาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 144 ตู้ และเครื่อง Digital Thermometer จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับมอบ และมีนายสุริยน สีหไตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อบจ.หนองคาย เป็นตัวแทนนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย และนายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้มอบ

จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้ส่งมอบต่ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเครื่อง Digital Thermometer ให้กับตัวแทนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย