ศรีสะเกษ-หิ้วปิ่นโตมารับอาหารไปทานที่บ้านลดโควิด-19

48

สว.ศรีสะเกษ เชิญชาวบ้านตำบลดู่ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 หิ้วปิ่นโตมารับอาหารไปทานที่บ้าน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ลดขยะ ย้อนยุคไปสมัย สว.หิ้วปิ่นโตข้าวก้นบาตรพระไปทานโรงเรียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ วัดบ้านกอย ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สว.บุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล, คณะผู้บริหาร อบต.ดู่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลดู่ จิตอาสา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ครัวปันใจ ไทราษี สู่ภัยโควิด19” ด้วยการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ คนละเล็กตนละน้อย เพื่อนำมาซื้อหาวัตถุดิบในการมาประกอบอาหาร จากนั้นก็นำมาตั้งโรงครัว ประกอบอาหารตระเวนไปตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอราษีไศล ก่อนที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชน ครอบครัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ที่ประสงค์จะมารับอาหารจากครัวปันใจ ได้นำปิ่นโตมาใส่อาหารตามที่ต้องการ เพื่อกลับไปทานที่บ้าน ลดการแพร่เชื้อ ทุกคนก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อ ซึ่งการนำปิ่นโตมารับอาหาร เพื่อส่งเสริมการลดขยะถุงพลาสติก และย้อนยุดไปในสมัย สว.บุญมี ได้เป็นลูกศิษย์วัด นำข้าวปลา อาหาร ก้นบาตรพระ มาใส่ปิ่นโตไปทานที่โรงเรียน จบสามารถเรียนจบ มาทำงานเพื่อเกษตรกร ก่อนที่จะมาเป็น สว.ในวันนี้

สว.บุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภาฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เรียก “ครัวปันใจ ไทราษี สู่ภัยโควิด19” โดยความร่วมมือของนายอำเภอราษีไศล, นายก อบต.ดู่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งภาคเอกชนได้ช่วยกัน ซึ่งผลกระทบในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 มีค่อนข้างมากในทุกจังหวัด และทั่วโลก และโดยเฉพาะที่บ้านเกิดตนที่ตำบลดู่ พี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นการเอาใจมาช่วยกัน เพราะการเอื้อเฟื้อของทุกคนก็ยังมีในคนไทยมาโดยตลอด และทุกคนมีอะไรมาก็ร่วมกันแบ่งปันกัน ซึ่งในการดำเนินการเช่นนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกัน และเราก็ได้เชิญชวนทุกคนได้หิ้วปิ่นโตมารับอาหาร เพราะอยากเชิญชวนทุกคน ลดเรื่องการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะถุงพลาสติก และย้อยไปสมัยที่ตนเป็นลูกศิษย์วัด ที่ได้ทานข้าวก้นบาตร และยังได้หิ้วปิ่นโตข้าว อาหารก้นบาตร ไปทานที่โรงเรียน จนสามารถเรียนหนังสือจนจบ และได้ข้าวก้นบาตรส่งผลทำให้ตนดำเนินชีวิตที่ดีมาได้จนทุกวันนี้

ในขณะเดียวกัน นอกจากการนำปิ่นโตมารับอาหารไปทานที่บ้านแล้ว ยังได้แบ่งปันอาหารอีกส่วนหนึ่ง นำขึ้นรถยนต์แยกไปส่งให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ ถึงบ้านเรือนด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ