เลย-ชาวบ้านเกือบ 100 คนร้องเรียนแก้ปัญหาขาดน้ำอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน

33

อ.เมืองเลย จ.เลย มีผั้นำหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านเกือบ 100 คน ชุมนุมที่ระบบประปาหมู่บ้านที่แห้งขอดไม่มัน้ำอุปโภค-บริโภค วอนภาครัฐช่วยสร่างบ่อบาดาลด่วน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าว ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปที่ โครงการประปาหมู่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย นายอนุชา อุ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 นำชาวบ้านเกือบ 100 คน ร่วมชุมนุมตรวจสระน้ำประจำหมู่บ้านที่ใช้ทำประปาหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562- พ.ค. 2563 หรือขณะนี้ไม่มีน้ำเหลือในสระแห้งขอด จึงไม่มีน้ำไปทำระบบประปา ชาวบ้านจึงร้องต่อสื่อมวลชน ให้มาช่วยดูเรื่องจริงที่ปรากฎถึงความทุกข์ยากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ต้องซื้อน้ำบาดาลจากต่างถิ่นเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำเฉลี่ย 300 บาท/ครั้ง แต่ละครั้งอยู่ได้ 3 วัน ก็หมด

นายอนุชา อุ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 9 เปิดเผยว่าประชาชนหมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ รวมทั้งหมู่ 2 บ้านเดียวกัน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 20 กม. ไม่มีแม่น้ำ ลำคลองผ่าน ไม่มีระบบชลประทาน อาศัยน้ำฝน ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำมายาวนานตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562- เดือน พ.ค. 2563 ปัจจุบันแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในแต่ไม่มีมีฝน ไม่มีน้ำไหลลงสระน้ำประจำหมู่บ้านแต่อย่างใด เฉพาะหมู่ 9 มีประชาชนรวม 1,185 คน 242 ครอบครัว ต้องหาซื้อน้ำมาดื่ม มาใช้ในครอบครัวเสียเงินค่าน้ำกว่า 300 บาท/ครั้ง หากเป็นครอบครัวหลายคนก็อยู่ 3 วันน้ำก็หมด เป็นความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนการที่รวมตัวกันมาวันนี้เพื่อมาดูระบบประปาที่ไม่มีน้ำ มาดูสถานที่เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเจ้าของที่ดินก็อนุญาตให้แล้ว แต่ไม่มีเงินไม่มีโครงการใดมาลงมาสสนับสนุนเลย ซึ่งหากได้บ่อบาดาลก็จะสามารถดึงน้ำจากที่สูงระยะทาง 3 กม.ด้วยระบบท่อใต้ดินที่มีอยู่แล้วเป็นท่อเดิม ให้น้ำลงสู่สระน้ำของระบบประปาหมู่บ้านและดึงน้ำไปให้ประชาชนในหมู่บ้านได้จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ นอกจากหมู่บ้านแล้ววัดป่าหรือที่พักสงฆ์ภูบักโง่นที่มีพระเหรียญชัย อุโสโก อายุ 57 ปี ประจำที่พักสงฆ์ ก็เดือดร้อน รวมทั้งฝูงลิงวอกที่มีกว่า 200 ตัว ก็อดหยากหิวโซ ขาดน้ำไปด้วย

นายอนุชา อุ่นแก้ว กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือว่า ได้ประสาน/รายงานความเดือดร้อนไปยังนายอำเภอเมืองเลย แล้ว และท่านก็ได้ออกมาดูสถานที่ระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้ว เมื่อเดือน มี.ค. 2563 วันนั้นท่านทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และบอกว่าจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดังกล่าว แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีโครงการ ไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานใดลงมาช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างด ประชาชน จึงต้องรวมตัวกันมาตรวจมาดูสภาพปัญหาและความเป็นจริงร่วมกันเพื่อร่วมวิงวอนขอความช่วยเหลือผ่านไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อย่านิ่งเฉยกับปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย