ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนรับมอบตู้ตามโครงการ “ แม่ฮ่องสอนปันสุข” เป็นศูนย์กลางรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด

53

18 พ.ค.63 ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบตู้ตามโครงการ “ แม่ฮ่องสอนปันสุข” พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , หอการค้า ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลเป็นวงกว้างต่อภาคธุรกิจและครัวเรือน รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน งดการเดินทาง จำกัดการประกอบอาชีพ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส ส่งผลให้หยุดชงักของกิจกรรบางเศรษฐกิจ การสูญเสียรายได้ การว่างงานของประชาชน แรงงาน ลูกจ้าง ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน และหลายหน่วยงานได้พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมมือกันในทุกอำเภอ หมู่บ้าน เข้าไปติดตั้งตู้ปันสุข แต่ละพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปใส่ไว้ในตู้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนมารับไปรับประทานฟรี แต่หลายพื้นที่สิ่งของในตู้หมดลง แม้บางแห่งจะมีประชาชนนำไปเติมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นว่าควรจะระดมสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งกระจายไปใส่ไว้ในตู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ จัดตั้งโครงการ “แม่ฮ่องสอนปันสุข”ไว้ที่ห้องโถงชั้นล่างของศาลากลางจังหวัด และได้รับ รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน นำสิ่งของมามอบให้ ยางส่วนได้นำใส่ไว้ในตู้ภายในศาลากลาง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการมาเปิดรับเครื่องบริโภคไปรับประทาน และเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดรับบริจาครวบรวมสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆเพื่อกระจายนำไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขของแต่ละพื้นที่ จะทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนมีอาหารรับประทานได้ตลอดเวลา แต่ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่มารับสิ่งของอาหารการกินในตู้ให้รับไปพอประมาณ เท่าที่กินอิ่ม เผื่อคนข้างหลังที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนได้รับอย่างทั่วถึง

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน