ยะลา-วันแรกเด็กเรียนออนไลน์ ที่ยะลา ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ชี้ ผู้ปกครองพยายามปรับตัวเพื่อการศึกษาของลูก

292

วันนี้ 18 พ.ค.63 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป ต. ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลาในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ท่ามกลางบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนวันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ซึ่งเป็นวันแรกในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โดยช่วงเช้าวันนี้ทางผู้ปกครองได้จัดเตรียมช่องทีวีดิจิทัลและรับสมุดใบงานที่ทางคณะครูประจำโรงเรียนได้มอบหมายให้ทำเป็นการบ้านส่งงานที่โรงเรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง สำหรับโรงเรียนบ้านท่าสาป เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 340 คน มีคณะครูและบุคลากร จำนวน 31 คน

น.ส.กานต์สินี ดอเล๊าะ   อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  ผู้ปกครองของ ด.ช.ซากิร เซะแง อายุ 11 ปี นักเรียนชั้น ป.6  กล่าวว่า ผู้ปกครองในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จะออกไปทำงานตั้งแต่เช้า จะกลับเข้าบ้านอีกทีก็มืดค่ำ ก็เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลเด็กๆอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าผู้ปกครองบางคนยังไม่มีความพร้อม เช่น โทรศัพท์มือถือสมาทโฟน บางคนไม่ได้มีความพร้อมตรงนั้นเลย อีกอย่างคือโทรทัศน์ บางบ้านก็ยังไม่มีกล่องดีจิทัล อันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่จะเรียนรู้ แต่ก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้เพื่อการศึกษาของลูก

ทางด้าน น.ส.วรนุช ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป เปิดเผยว่า สำหรับเด็กนักเรียน ที่ด้อยโอกาสไม่มีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนทางไกล ดังนั้นทางคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสาปได้จัดกลุ่มนักเรียน เพื่อลงไปสู่บ้านนักเรียนไปสอนเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อดำเนินการการรักษาระยะห่างด้วย อีกส่วนหนึ่งมีเด็กเรียนในระดับมัธยมซึ่งเป็นพี่ เป็นรุ่นพี่ของน้องๆที่เขาเรียนทางไกลที่โรงเรียนอีกด้วย พวกเขาเหล่านั้นจะมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตจะมีความชำนาญมากกว่าน้องๆก็จะจัดให้พี่ๆมาเข้ากลุ่มในการที่จะช่วยเหลือน้องๆที่ขาดโอกาสในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวม 70-80% ผู้ปกครองและนักเรียนมีกระตือรือร้นในการเรียนสร้างความชื่นใจให้กับคณะครูอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา