สุรินทร์-โรงตึ้งเทศบาลเมืองสุรินทร์มีผู้มาใช้บริการช่วงโควิค-19

132

 ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมสวยระดับประเทศ ที่โด่งดังที่สุด คือรัฐบาลในสมัยอดีต นายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร  เลือกผ้าไหมสุรินทร์นำไปตัดเป็นเสื้อ ให้ผู้นำเอเปคสวมใส่. จนเป็นที่มาของ หมู่บ้านเอเปค ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง จ. สุรินทร์  จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาสุรินทร์ต้องมาชมการการทอผ้าไหมหลายๆแบบให้นักท่องเที่ยวชมและมีขายผ้าไหมให้นักท่องเที่ยว  ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสระบาด ทุกคนต้องอยู่กับบ้าน ตกงาน ขาดรายได้ต้องนำผ้าไหม และสิ่งของ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าหาโรงรับจำนำ

วันนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ผ้าไหมสวยระดับประเทศ ที่โด่งดังที่สุด คือรัฐบาลในสมัยอดีตนายกทักษิณ  ชินวัตร  เลือกผ้าไหมสุรินทร์นำไปตัดเป็นเสื้อ ให้ผู้นำเอเปคสวมใส่. จนเป็นที่มาของ หมู่บ้านเอเปค ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง จ. สุรินทร์  จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาสุรินทร์ต้องมาชมการการทอผ้าไหมหลายๆแบบให้นักท่องเที่ยวชมและมีขายผ้าไหมให้นักท่องเที่ยว และผู้หญิงชาวสุรินทร์กว่า 17  อำเภอ  หลังหน้าทำนา จะทอผ้าไหม ตอนแรกก็ทอไว้ใช้เอง  และเก็บไว้เป็นของหมั้นมอบให้ญาติฝ่ายชายในงานแต่งงาน และมีต่อมาก็มีการทอผ้าเพื่อการจำหน่าย โดยผ้าไหมสุรินทร์จะมีลายผ้าไหมพื้นเมืองมากมาย แต่มี.2 ลายที่เป็นสัญลักษณ์ ชาวสุรินทร์. 2  ลาย คือ ลายโฮล ถิอว่าเป็นราชินีผ้าไหมสุรินทร์ซึ่งผู้หญิงจะสวมใส่, อีกลายคือ  ลายอัม- ปรม เป็นราชาแห่งผ้าไหมสุรินทร์ ( ผู้ชายจะนำมาตัดเสื้อ)

ผ้าไหมสุรินทร์ ยิ่งเก็บไว้นาน มูลค่าจะสูง จะนิยมเก็บไว้ ในตู้ เสื้อผ้า และ ผ้าไหมสุรินทร์ส่วนใหญ่จะใช้มือทอ (ไม่ใช้เครื่อมืออุสาหกรรมทอ) จะมีราคาผืนละ 1,000 บาท ขึ้นไป จนถึงหลักหมื่น บาท แล้วแต่การทอ แบบผ้าไหมธรรมดา, ถ้าทอเป็น 3 ตะกอ ก็จะมีราคาประมาณ 2,500 บาท, ถ้าทอแบบ 6 ตะกอ จะมีราคาผืนละ 3,500 บาท, ยิ่งใช้การทอตะกอมากๆ จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกเลยๆ จนถึงราคาเป็นหมื่นบาท, ถ้าหากว่ามีประชาชนได้มีความเดือดร้อนขัดสนเรื่องเงินทอง ก็จำนำมาเข้าโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองสุรินทรฺ์ รับจำนำ  ซึ่งทาง โรงรับจำนำของเทศบาลเมืองสุรินทร์ เปิดรับจำมานานแล้ว. แต่ช่วงนี้ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “โควิด-19”  ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งผู้ขายผ้าไหม  และผู้ที่มีผ้าไหมเก็บที่ไว้ ก็จะเอามาจำนำ

   โดยช่วงนี้คือช่วงโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “โควิค-19” ทางสถานธนานุบาลเมืองสุรินทร์ (โรงรับจำนำ) ของเทศบาลเมืองสุรินทร์  มีการช่วยเหลือประชาชน  ยืดระยะการถ่ายถอน เป็น  7  เดือน ผ่อนผันได้  30 วัน.  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  0.5 ต่อเดือน ( ในจำนวนเงินต้นไม่เกิน 5,000  บาท  จากปกติ ระยะไถ่ถอน  4  เดือน ผ่อนผัน 30  วัน  ถ้าเงินต้นมากกว่า 5,000  บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ.1 ต่อเดือน โดยชาวสุรินทร์จะมาจำนำที่โรงรับจำนำได้ทั้ง  2 ที่ ณ ที่โรงรับจำนำตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และโรงรับจำนำสี่แยกตลาดน้อยรื่นรมย์  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่เป็นสาขาที่ 2 ทั้ง 2 แห่งนี้เป็นของรัฐที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของเทศบาลเมืองสุรินทร์  2  สาขา คือ สาขา 1  หน้าตลาดสดเมืองสุรินทร์ สาขา 2  สี่แยกตลาดน้อยรื่นรมย์โดยเปิดบริการจันทร์-  ศุกร์.  ตั้งแต่เวลา08.00 – 16.00 ทุกวัน เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ  หยุดวันนขัตฤกษ์

ซึ่งราคาของผ้าไหมแต่ละผืนจะจำนำไม่เท่ากัน  ผ้าไหมลายทั่วไปสถานธนาบาล (โรงรับจำนำ) จะให้จำนำ ราคาที่  500  บาท (ต่อ 1 ผืน)  โดยดูที่เนื้อผ้าไหม, ความหนา บาง ทอกี่ตะกอ  

สำหรับช่วงโควิค-19  ประชาชนมาใช้บริการกันมาก แต่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ก่อนเข้ามาในโรงรับจำนำที่มีเจ้าหน้าที่คอยวัดคัดกรองไข้- ล้างมือด้วยเจล. เว้นระยะห่างกัน การยืนรอ. โดยทางสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) สาขา1 ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ สิ่งที่นำมาจำนำมากที่สุด คือ ทองคำ รองลงมา เบ็ดเตล็ด  ก็มี ผ้าไหม,เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น  เครื่องมือช่าง ครกหิน  หม้อหุงข้าว เป็นต้น

นายสุนทร  แก้วสุพรรณ์ ผู้จัดการโรงรับจำนำสาขา 1 ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ บอกว่า ได้เปิดให้บริการประชาชนที่เดือดร้อน ต้องนำสิ่งของมาจำนำ ซึ่งจะมี สิ่งที่นำมาจำนำมากที่สุด คือ ทองคำ, รองลงมา เบ็ดเตล็ดก็มี ผ้าไหม,  เครื่องใช้ไฟฟ้า}  ทีวี, ตู้เย็น,  เครื่องมือช่าง, ครกหิน,  หม้อหุงข้าว เป็นต้น  โรงรับจำนำของเทศบาลเมืองสุรินทร์มีอยู่  2 แห่ง คือ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์แห่งนี้เป็นสาขา 1 และโรงรับจำนำที่สี่แยกตลาดรื่นรมย์ เป็นสาขา 2 ทั้ง2 แห่ง จะเปิดให้บริการในวัน จันทร์-  ศุกร์. ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00  และจะหยุดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์  และหยุดวันนักขัตฤกษ์…../     

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผูสื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี