สุรินทร์-ชื่นชมสภ.รัตนบุรี บริการตัดผมฟรี บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ ลดภาระใช้จ่ายในครอบครัว

39

วันนี้(16 พ.ค.63) ที่ สภ.อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ สตท.จักรี พลแสน ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกัน และปราบปราม สภ.รัตนบุรี บริการตัดผมฟรีให้กับข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริการตัดผมชายฟรี

ซึ่งการจัดบริการร้านตัดผมดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อบริการประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน สน.รัตนบุรี บริเวณป้อมด้านในหน้า สภ.รัตนบุรี ซึ่งมีประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ สนใจเข้าใช้บริการกันเป็นระยะๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เอง

โดย สตท.จักรี พลแสน เล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนที่ตนเรียนโรงเรียนตำรวจ ได้รับการฝึกฝนตัดผม เพิ่มเติมประกอบกับใจรับในการตัดผม และการมีนโยบายให้ข้าราชตำรวจทุก สภ.ทุกนาย ไว้ผมสั้น ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ตนเป็นช่างตัดผมให้กับข้าราชการตำรวจ ใน สภ. และบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการสนใจตัดผมฟรีไปด้วย ในส่วนเจ้าหน้าที่เองนั้น ในเดือนหนึ่งข้าราชการตำรวจจะต้องตัดผมอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง ตามนโยบาย ทำให้ข้าราชการ ซึ่งหากเราตัดเองบริการฟรีก็จะเป็นการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ 240-320 บาท ทาง สภ.รัตนบุรี จึงได้ลงขัน จัดซื้ออุปกรณ์การตัดผมไว้ โดยมิได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…090-2421019, 064-4495155รมิตา สิงหเสรี