ยโสธร-เทศบาลตำบลตาดทองเปิดตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชน

33

เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร เปิด”ตู้เติมรักปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่บริเวณริมถนนแจ้งสนิทด้านหน้าเทศบาลตำบลตาดทอง

 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 พ.ค.2563  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ได้ร่วมกันเปิดตู้เติมรักปันสุข และเติมสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ใน “ตู้เติมรักปันสุข” ที่บริเวณริมถนนแจ้งสนิทด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ขาดแคลน จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้แนวคิด เพียงพอ พอประมาณยังมีคนอื่นเดือดร้อนอีก อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่จะแบ่งปันสิ่งของหรืออาหาร ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปใส่ใน “ตู้เติมรักปันสุข” ได้ตลอดเวลาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ด้วย 

ซึ่งหลังจากที่ได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปเติมในตู้เติมรักปันสุข เสร็จก็ต่างมีประชาชนพากันไปต่อแถวยาวเพื่อไปหยิบเอาสิ่งของในตู้ไปใช้เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลตาดทอง คอยจัดระยะห่างแต่ละบุคคลและคอยกำชับให้ทุกคนได้หยิบสิ่งของเฉพาะจำเป็นเท่านั้นเพื่อจะได้เหลือให้คนอื่นได้อย่างทั่วถึง โดยทางเทศบาลทองก็จะคอยนำสิ่งของเข้าไปเติมภายในตู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

  ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร