เลย-พร้อม 100%เปิดการท่องเที่ยวสกายวอร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเชียงคาน

153

เลย-พร้อม 100%เปิดการท่องเที่ยวสกายวอร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเชียงคาน
อ.เชียงคาน จ. เลย แลนด์มาร์คแห่งใหม่”สกายวอล์คเชียงคาน” เสร็จสมบูรณ์ขอการเปิดเป็นทางการพร้อมโชว์จุดชมวิว ยลทิวทัศน์เต็มตาทะเลหมอก-แม่น้ำสองสี 2 ฝั่ง โขง-เหือง

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า นายอำเภอเชียงคาน กล่าวอีกว่า ตามที่ จ.เลย ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคาย และ จ.เลย โครงการสนับสนุนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อ. เชียงคาน จ. เลย ดำเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ด้วยงบประมาณ 28,698,000 บาท บนความสูงจากแม่น้ำโขง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร กว้าง 2 เมตร ส่วนยื่นจากพื้นดิน 80 เมตร. เป็นจุดที่มองเห็นแม่น้ำเหลืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำ 2 สี ที่ชัดเจน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ที่ผ่านมาได้มีการตรวจความคืบหน้าของโครงการมาตลอดทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย นายอำเภอเชียงคานและ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อบต.ปากตม และหอการค้า โดยมีความก้าวหน้าเป็นลำดับทั้งระบบบริหารจัดกร จุดชมทิวทัศน์ชมทะเลหมอก แม่น้ำสองสี 2 ฝั่งโขง-สองฝั่งแม่น้ำเหืองไทย-สปป.ลาว ตลอดจนการวางระบบมาตรการบริหารจัดการ จัดระเบียบระบบให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ การจัดรถขึ้น-ลง การรักษาความปลอดภัย ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโซนพื้นที่ด้านล่างติดเขตป่าอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกับป่าไม้ หากทุกเสร็จ 100 %

เมื่อการก่อสร้างและการบริหารจัดการด้านต่างๆวางไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วยสมบูรณ์ ก็พร้อมที่จะดำเนินการเปิดการท่องเที่ยวขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มายลแลนด์มาร์คแห่งใหม่สกายวอร์คที่หวาดเสียว ธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นสลาย การเดินทางที่สะดวกแล้วยังได้สักการะพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรองค์พระใหญ่ที่มีความสูง 19 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน อีกด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย