สมุทรปราการ-นิคมบางปูจับมือผู้ประกอบการมอบอาหารให้ 11 ชุมชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

71

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 พ.ค.2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุสาหกรรมบางปู นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธานมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับชุมชนรอบนิคมอุสาหกรรมบางปู และมอบทุนสนับสนุนทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สต.แพรกษา จำนวน 20,000 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหนักงานนิคมอุสาหกรรมบางปู ชมรมอุสาหกรรมบางปู และผู้ประกอบการ

นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ภายใต้แผนแม่บทยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีดมือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 และมอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูจำนวน 11 ชุมชน

ด้าน นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู กล่าว่า ทางชมรมอุตสาหกรรมบางปูได้รับหนังสือจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงได้ประสานสมาชิกชมรมอุสาหกรรมบางปูในการสนับสนุนสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภค โดยทางชมรมจะเป็นตัวแทนในการรวบรวมของบริจาคและส่งไปให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูจำนวน 11 ชุมชน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 19

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข