อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดตู้ปันสุขมอบถุงยังชีพสู้โควิด

62

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตู้ปันน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชนร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋องน้ำปลา น้ำมันพืชอื่นๆ อีกมากมายใส่ตู้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนงาน ทุกภาคส่วน พ่อค้า คหบดี ได้ร่วมกันปันน้ำใจใส่ตู้ ปันน้ำใจ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีคณะสงฆ์ นำโดยเจ้าคณะอำเภอมาสวดให้พร ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภยันตราย โรคภัยไข้โควิดโดยเร็ว จากนี้เป็นต้นไปด้วย

เพื่อการแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้รับผมกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลปรากฎว่ามีผู้ที่มีน้ำใจได้แสดงความประสงค์ นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช มาม่า น้ำดื่ม พริก มะเขือ อื่นๆ เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการระดับอำเภอจึงได้แบ่งปันส่วนใหญ่ ลงในถุงยังชีพผลกระทบโควิด จำนวนทั้งหมด  640 คน ใน 5 ตำบล และนอกจากนั้นก็ใส่ไว้ในตู้ปันน้ำใจ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ที่เดือนร้อน ได้มาหยิบได้ตามสะดวกในทุกๆ วัน จากนี้เป็นต้นไป

โดย นายสมัคร สีหมอก กล่าวว่า วันนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พ่อค้า คหบดี ที่ร่วมกันสละปัจจัย สละเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ เพื่อมจัดชุดปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กิจกรรมในวีนนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับที่ผู้ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ใน 5 ตำบลของอำโพธิ์ศรีสุวรร จำนวนทั้งหมด 640 คน กิจกรรมที่ 2 ก็คือ ตู้ปันน้ำใจ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อที่จะให้เราได้รู้จักแบ่งปันกัน มีก็เอามาใส่ หรือไม่มีก็มาเอาไป เราได้ตั้งตู้แบ่งปัน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

//////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ