ตร.ศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด

85

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ของใช้ที่จำเป็นแก่ประชาชนในเขตชุมชนหนองหัวหมู บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้บ้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ ชุมชนหนอหัวหมู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 3 และตำรวจภูธรในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกัน บริจาคเพื่อมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ แก่ประชาชน ในเขตชุมชนหนองหัวหมู จำนวน 80 ครัวเรือน จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้หลายคนได้รับผลกระทบ ตกงาน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ จ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจเพิ่มสุข รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ติดตัว หน้ากากไว้สวมใส่ขณะออกจากบ้านด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กองการสาธารณสุข มาตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองผู้มารับสิ่งของก่อนด้วย ตามโครงการ ร่วมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด -19 มื้อนี้ เพื่อพี่น้อง จากตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ทั่วประเทศทำให้พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถออกจากเคหสถาน ไม่สามารถไปทำงานได้ ถูกเลิกจ้างแรงงาน ไม่มีรายได้ มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตได้บ้าง ทางตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นแก่ประชาชน เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หน้ากากผ้า ด้านส่วนราชการของจังหวัดเอง ยังได้ทำอาหารมาร่วมบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนหนองหัวหมูอีกด้วย

//////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ