ศรีสะเกษ-เตรียมเปิดตลาดนัดถนนคนเดินอีกครั้ง หลังวิกฤติโควิด-19

219

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเครียดเตรียมเปิดตลาดนัดถนนคนเดินทุกเย็นวันอาทิตย์ใหม่อีกครั้ง หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ปรากฎผู้ติดเชื้อ มาเดือนเศษ แต่ต้องจัดล๊อคใหม่ เว้นระยะห่างระหว่างแม่ค้า สวมหน้ากาก มีจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกร้าน

วันที่ 10 พฤษภาคม 1563 ที่ ศาลากิจกรรมเอนกประสงค์ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ถนนโชติพันธุ์ จากเดิมที่เคยเปิดเป็นตลาดนัดถนนคนเดินในทุกเย็นของวันอาทิตย์ มีพ่อค้า แม่ค้า มาเปิดแผงจำหน่ายสินค้ามากมาย กว่า 400 ราย ทั้งเสื้อผ้า อาหาร ของเล่น ของฝาก ของที่ระลึก และยังเป็นสถานที่ศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด  จัดแสดงสินค้าโอท๊อป มีผู้คนทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัด ต่างประเทศ มาเดินซื้อหาสินค้ากันมากมายในเย็นของวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ของผู้คน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ในการหารายได้เสร็จในการนำผลิตภัณฑ์สินค้า สิ่งต่าง ๆ ของตนมาวางแบกะดินจำหน่าย แต่หลังจากที่ประสบกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตลาดได้ปิดตัวลงนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม และขณะนี้ สถานการณ์ เริ่มดีขึ้น หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของแผง ล๊อค มาพูดคุยตั้งกติกาในการที่จะเปิดให้บริการถนนคนเดินอีกครั้ง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกร้านค้าจะต้องปฏิบัติและมีอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ประกอบการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และ Facd Shield ทุกครั้งในการให้บริการลูกค้า จะต้องตั้งจุดให้บริการการล้างมือ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับให้บริการลูกค้าในทุก ๆ ร้าน ผู้ประกอบการทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิและติกสติ๊กเกอร์ ในกรณีผู้ประกอบการประเภทอาหาร ต้องมีการจัดที่กันหน้าร้าน พร้อมสวมถุงมือยาง หมวก ผ้ากันเปื้อนอุปกรณ์ที่คีบอาหาร หรือ ที่ตักอาหาร ในล็อคของร้านค้าผู้ประกอบการให้อยู่ในล็อคร้านค้าได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ร้าน และห้ามจัดกลุ่มสังสรรค์เกิน 2 คน ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีผลสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ทั้งนี้ รวมถึงห้ามผู้ประกอบการที่ให้บริการที่มีสัมผัสร่างกายกัน ลงจำหน่าย เช่น ทำเล็บ สักลาย นวด เจาะหู เครื่องเล่นสำหรับเด็กทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการล็อคประจำสามารถเปลี่ยนเป็นจำหน่ายสินค้าอย่างอื่นแทนได้ แต่จะต้องแจ้งผู้จัดการตลาดถนนคนเดินรับทราบก่อนลงจำหน่าย หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ก็จะให้ยกเลิกการขายในวันนั้นๆ และตัดสิทธิ์ล็อคประจำทันที และในการเข้าจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน ได้ในเวลา 12.00 น. – 16.00 น. โดยผู้ประกอบการทุกคนจะต้องยังจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าจำหน่ายทุกครั้ง และจะต้องเก็บร้านให้เสร็จก่อนตลาดปิดในเวลา 20.30 น. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ขณะเดียวกัน ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันนี้ไม่มีผู้ป่วยโควิดมา 26 วันแล้ว และมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตที่ต้องมาพักกักตัวที่บ้าน จำนวน 33 คน และมีผู้ที่มาจากต่างประเทศ ต้องพักอยู่ที่ศูนย์ 1 ราย มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยง รายใหม่ 323 ราย สะสม 40,477 ราย พ้นระยะกักตัวที่บ้านแล้ว 35,367 ราย ต้องกักตัวต่ออีกเพื่อให้ครบ 14 วัน จำนวน 5,110 ราย

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ