สุรินทร์-จากใจคนสุรินทร์ อบต.ขอนแตก รับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่

38

จากใจคนสุรินทร์ อบต.ขอนแตก รับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วันนี้(10 พ.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม อบต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายสุทัศน์ แต้มทอง นายก อบต.ขอนแตก, นายสมชาย ศรีเลิศ ประธาน อสม., นางประไพ สดชื่น ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ แอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า โดยมีนายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย ได้มามอบ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถนำไปใช้ผสมแบ่งบรรจุได้อีก เพื่อแจกให้เพียงพอต่อทุกหมู่บ้าน ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอ และทั่วถึงทุกครัวเรือน ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์, แอลกอฮอล์ 1,200 ขวด, และหน้ากากผ้าจำนวน 1,200 ชิ้น ซึ่งถือเป็นการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้ง ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับนำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร / รมิตา สิงหเสรี