ลพบุรี-คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์นำสิ่งของและมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย

63

ลพบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์นำสิ่งของและมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนพังเสียหายได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน พัดถล่มในหลายพื้นที่จนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นและบ้านเรือนประชาชนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มจนพังเสียหายอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะในอำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ และ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 60 หลังคาเรือน

ทางด้านพระครู สิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง นำคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากกองพันรบพิเศษ ที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 , กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ และ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมกว่า 30 นาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่นในแต่อำเภอละพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือสำรวจความเสียหาย และทยอยเข้าซ่อมแซมบ้าน บ้านเรือนประชาชน ซึ่งทางคณะสงฆ์ได้ให้การช่วยเหลือด้วยการมอบข้าวสาร,ไข่ไก่และสิ่งของดำรงชีพในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งมอบทุนทรัพย์ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายหนักจนเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีฝนตกซ้ำลงมา เนื่องจากที่ผ่านมาบางหลังยังขอดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี อีกด้วย

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง