ลพบุรี-คณะศิษย์เก่า วปอ.รุ่นที่ 58 มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับประชาชนกว่า200คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19

41

ลพบุรีคณะศิษย์เก่า วปอ.รุ่นที่ 58 มอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับประชาชนกว่า200คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 และหน่วยงานทหารยังคงจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือผู้ประประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันที่7พฤษภาคม 2563 ที่ วัดบ้านน้ำซับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนนำคณะศิษย์เก่า นักศึกษาหลังสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกับเทศบาลโคกตูม กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำสิ่งของธารน้ำใจ ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม และไข่ไก่ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 จำนวน กว่า 200 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งนำสิ่งของ และทุนทรัพย์ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย ในพื้นที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี

และในขณะเดียวกันทาง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบภ.นสศ.) ได้จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากกองพันรบพิเศษ ที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี จำนวนกว่า 20 นาย ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกตูม เข้าทำการช่วยเหลือ ทำความสะอาด เก็บวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ และต้นไม้ ที่ถูกแรงลมพายุพัดหัก โค่นลงมาสร้าความเสียหาย ภายในวัด จำนวนหลาย 10 ต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ พระสงฆ์ ที่จะต้องทำความสะอาดปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดหลังได้รับผลกระทบจากวาตภัยในห่วงที่ผ่าน เพื่อให้กับคืนสู่สภาพบกติโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง