บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด มอบเจลและแอลกอฮอล์75% ให้กับอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.มะเร็งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6,618 ชุด

58

บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์75%
ให้กับอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัด รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และรพ.มะเร็งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6,618 ชุด

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศลประธานบริษัทเอี่ยมอุบลจำกัด (อดีด ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจ.นครราชสีมา)พร้อมด้วยนางพิมพกาญจน์พลสมัครประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำเจลล้างมือแอลกอฮอล์จำนวน6,618 ชุด มอบให้กับนายนคร ศิริปริญญานันท์นายอำเภอเมืองและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่อ.เมืองจ.อุบลราชธานี จำนวน 4,598 ชุดและนำไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 450
ชุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 300 ชุด โรงพยาบาลมะเร็ง จำนวน 350ชุด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 460 ชุด และสำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 460ชุดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19(COVID-19)

นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ประธานบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด(อดีดส.ส.พรรคภูมิใจไทย จ.นครราชสีมา)กล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19
ในฐานะที่เป็นคนไทยจึงอยากทำหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงมอบเจลและแอลกอฮอล์75%นำมามอบให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
(COVID-19) ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทเอี่ยมอุบล
จำกัดได้ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ จำนวน 296,000ชุดในพื้นที่เกือบทุกอำเภอของ
จ.อุบลราชธานีมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกัน“สู้ไปด้วยกันแบ่งปันน้ำใจ”

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี