ยะลา-ปิดห้องแล๊บ รพ.ศูนย์ยะลาหลังผล40รายเป็นบวก

38

จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 40 คน ไม่มีความชัดเจน ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด จนทำให้ ทาง ศบค.ได้ขอให้มีการตรวจซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขค่อนข้างสูง และผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีอาการ ซึ่งต่อมามีรายงานว่าผลตรวจ Covid-19 ซึ่งในรอบที่ 2 ผลออกมาแล้ว ผลจากบวกเป็นลบ ที่แท้การตรวจครั้งแรก มีความคลาดเคลื่อนการติดตั้งเครื่อง จนมีเชื้ออื่นปะปนเข้ามา จึงต้องมีการตรวจตัวอย่างยืนยันเป็นครั้งที่ 3 โดยมีการส่งตัวอย่างไปยังที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพฯอีกครั้งเพื่อความชัดเจน

นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุม นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยะลา เผยว่า สำหรับกรณีผลการตรวจสอบเชื้อซ้ำ ในผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโรคไวรัสCovid-19 ของ จ.ยะลา จำนวน 40 คน ซึ่งได้ผลเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ซึ่งมีความขัดแย้งกับผลการตรวจสอบในห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา(ห้องแล๊บตรวจเชื้อ)ที่พบว่ามีผลเป็นบวกทั้ง 40 คน ซึ่งในเมื่อไม่มีความชัดเจนในการตรวจเชื้อ ก็ต้องปิดห้องแล๊บของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ชั่วคราวไปก่อน เพื่อเป็นการเช็คระบบและอุปกรณ์ต่างๆให้ละเอียดอย่างสมบูรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส ขั้นตอน และการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องแล็บ หรือแม้แต่การตรวจสอบการชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้องแล็บ ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนให้ลดลง เพื่อเป็นการป้องกันความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติ

สำหรับการตรวจสอบเชื้อ ในผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโรคไวรัสCovid-19 ในครั้งต่อไปจะส่งตัวอย่างไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นความชัดเจนต่อไป

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/