เลย- สสจ.เลยเผยยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกยอดสูงกว่า 100 ราย

32

จ.เลย ขณะที่โรคเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักโรคที่เกิดขึ้นจากช่วงต่อฤดูร้อนสู่ฤดูฝนคือ”ไข้เลือดออก” ที่ยอดผู้ป่วยสูงกว่า 100 ราย

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงต่อจากหน้าร้อนเข้าสู่ต้นหน้าฝน หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาและน้ำขังในภาชนะต่างๆเศษใบไม้ตามแหล่งชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ ชุมชน ใบไม้ซึ่งเกิดฝนตกมาตั้งแต่เดือนเมษายนอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จากข้อมูลงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 เม.ย.2563 จ.เลย พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 107 รายพบมากที่ อ.หนองหิน 30 ราย เมืองเลย 22 ราย ภูกระดึง 19 และ อ. นาด้วง 8 ราย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคสามารถติดต่อได้กับทุกเพศทุกวัย ส่วนอาการของโรคคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรืออาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหล อาจช็อกและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว สามารถสังเกตอาการได้เมื่อรับเชื้อจากยุงลายที่กัดภายใน 1 ถึง 7 วัน หากพบผู้ป่วยเจ็บป่วยในบ้านโดยเฉพาะมีไข้สูงปวดศีรษะ ห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดต้องไปรีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลสถานบริการสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า สำหรับท้องถิ่น ช่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนขอความร่วมมือกับประชาชนในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยุงตัวแก่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ออกข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติท้องถิ่น ในการดำเนินงาน ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่วนโรงเรียนนั้นต้องดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน หรือทุกวันศุกร์ โดยเฉพาะน้ำในห้องน้ำ และแจกันดอกไม้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดไม่ให้มีที่น้ำกักขัง เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและมอบหมายให้นักเรียนไปดูแลที่บ้านของตนเองด้วย

จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยร่วมป้องกันไม่ให้ยุงกัด ดูแลและบริเวณบ้านครัวเรือน ใน ชุมชน ในโรงเรียน อย่าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและอย่าให้ยุงกัด รวมทั้งต้องนอนกางมุ้งทุกครั้ง