มุกดาหาร-ผ่อนปรนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม รวมถึงการจำหน่ายสุราซึ่งมีผลวันนี้

24

ภายหลังจาก ศบค. ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง กีฬา/สันทนาการ ร้านตัดผม/เสริมสวย อื่นๆ ให้กลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น

วันนี้ (3 พ.ค.63) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. ออกมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 6 กลุ่ม ให้กลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น ขอให้ผู้ประกอบการ 6 กลุ่มกิจการ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง กีฬา/สันทนาการ ร้านตัดผม/เสริมสวย อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์เลี้ยง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด ให้ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

ในขณะเดียวกันหลังจากมีผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน สงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตให้จำหน่วยสุราได้หรือไม่ ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 พ.ค.63 จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 14 ในการผ่อนคลายสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุราให้เปิดได้ แต่ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร