สุรินทร์-พระราชวรคุณเจ้าอาวาสวัดบูรพารามแจกข้าวกล่อง

94

พระราชวรดุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ แจกข้าวกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยของโรคไวรัสโควิค-19 จำนวน 500 กล่อง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวัน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หรืออาจ ขยายวันแจกต่อจากวันที่ 10 พฤษภาคมไปอีก

วันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง ได้นำข้าวกล่องมาบริจาคให้กับประชาชนในชุมชนวัดบูรพาราม  และชาวชุมชนไกล้เคียง  ในตัวเมืองสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิค -19  จำนวน 500 กล่อง พร้อม ไข่ไก่ เครื่องดื่ม และน้ำดื่ม ตั้งแต่วันนี้  ไปจนถึงวันที่  10 พฤษภาคม 2563   เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  และอาจจะขยายวันเพิ่มจากวันที้ 10 พฤษภาคม ในการแจกออกไปอีก

 วันนี้ มีชาวชุมชน บูรพาราม และประชาชนตามชุมชนไกล้เคียง ต่างพากัน หลั่งไหลเข้ามารับกันเป็นจำนวนมาก  และก่อนที่จะเข้ารับข้าวกล่อง ทางวัด-ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และรับบัตรคิว พร้อมกับเว้นระยะห่างกันประมาณ  1 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชี้อไวรัส โรคโควิค-19 ด้วย…/

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี