โครงการตลาดนัด ต้านโควิด มทบ.36 “ช่วยเหลือผู้ประกอบการ บริการด้วยความปลอดภัย ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค”

64

เมื่อ 1 พ.ค.63 มทบ.36 ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มทบ.36 เพื่อใช้จัดโครงการตลาดนัด ต้านโควิด มทบ.36 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2 พ.ค. 63 เป็นต้นไป (ทุกวันเสาร์) ซึ่งจะมีการจำหน่ายอาหาร และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาถูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว รวมถึงผู้ประกอบการค้าขาย ซึ่งเป็นมวลชนรอบค่ายฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ช่วยเหลือผู้ประกอบการ บริการด้วยความปลอดภัย ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค” โดยได้ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้น และพื้นที่โดยรอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย