ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เล็งต่ออายุงดขายเหล้า รอสัญญาณจากส่วนกลาง

2682

จังหวัดศรีสะเกษ เล็งต่ออายุขยายเวลางดการจำหน่ายเหล้าเบียร์ จากเดิมที่ประกาศถึงแค่ 30 เมษายน 2563 ออกไป แต่ต้องรอสัญญาณจากส่วนกลางอีกครั้ง รวมทั้งการประกาศเคอร์ฟิว  และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แม้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีผู้ป่วยนานแล้ว

วันที่ 29 เมษายน 2563 สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ ถือว่าดีขึ้นมาก หลังจากที่พบมีผู้ป่วย จำนวน 8 ราย และได้ทำการรักษาหายดีหมดแล้ว กลับบ้านใช้ชีวิตปกติได้ รายสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นับถึงวันนี้ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วันแล้ว ซึ่งไม่พบมีผู้ป่วยติดเชื้ออีกเลย และในส่วนผู้ที่เดินทางกลับมาบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ยอดรวมสะสมทั้งหมด 33,825 คน เฝ้าระวังกักตัวที่บ้านครบ 14 วัน ไม่พบติดเชื้อพ้นระยะแล้ว จำนวน 30,668 คน ยังต้องเฝ้าระวังกักตัวอยู่ในบ้านต่ออีก 3,157 คน โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมวางแนวทางในการเตรียมการเข้าสู่การประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว เตรียมประกาศเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร วัดวาอาราม ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ส่วนราชการ และที่ศูนย์ ศคบ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนการเปิดจำหน่ายเหล้า เบียร์ ยังเห็นว่างดจำหน่ายได้ผลดี ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดจากอาชญากรรม เล็งประกาศงดต่ออายุจากเดิมถึง 30 เมษายน 2563 ออกไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ต้องรอประกาศจากส่วนกลางก่อน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ปลอดเชื้อโควิด-19 มานานเกือบเดือนแล้ว สถานการณ์ ณ ขณะนี้ยังนิ่งอยู่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะ พี่น้อง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ รพ.สต. ต่าง ๆ ที่สามารถทำงานกันได้อย่างดี พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการกักกันตนเอง ได้มีส่วนร่วมกัน ทำให้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ได้นิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดี สำหรับเรื่องการจำหน่ายสุรา ทางจังหวัดได้ประกาศงดจำหน่ายถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้านส่วนกลางอยากจะให้ทางจังหวัดทำเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งต้องสัญญาณจากส่วนกลาง ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ส่วนร้านค้า สถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านอาหารโรงแรม ต่าง ๆ จะให้คลี่คลายได้ แต่ต้องมีการจัดระบบระเบียบใหม่ ซึ่งทางส่วนกลางได้กำลังทำแนวทางออกมาอยู่ ทางจังหวัดเองได้เตรียมการไว้แล้วว่าเราควรเตรียมการยังไง เมื่อทางส่วนกลางได้ผ่อนคลายมาตรการออกมา

//////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ