ยะลา-แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา พร้อมหารือการสร้างความเข้าใจประชาชนช่วงรอมฏอน ป้องกัน Covid-19

55

วันนี้ 28 เม.ย.63 เวลา 11.00 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พบปะเยี่ยมเยียน นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฏอนปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และอินทผาลัม เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
กล่าวว่า ด้วยช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อโรคไวรัสไม่ได้มีการแสดงอาการ อยากให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งรักษาระยะห่าง “Social Distancing” สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทุกจุดตอนนี้มีการแปรสภาพหมด ชุดจรยุทธิ์ ชุดกิจการพลเรือน เป็นชุดที่ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนทุกเรื่องก็มีหลากหลาย มีทั้งคนท้อง คนแก่ โดยการร่วมเอาภาค ประชาชนนุกรมและอาสาสมัครเขาไปค้นหาโรค ช่วยเหลือต่างๆ เพราะทุกชุดที่ไปแจกเครื่องมือวัดอุณหภูมิด้วยได้รู้ทุกบ้าน เช่น อ.เมืองปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จะมีการเคาะทุกหลังเพื่อป้องกันผู้ที่ยังหลงเหลือ หรือผู้ที่ยังอยู่ไม่ได้ออกมารักษาให้ชัดเจน เรียกว่าเชิงรุก บุกเข้าไปที่บ้านต่างๆ แต่ไม่ได้ไปเพียงคนเดียว มีการไปกับพี่น้องอาสาสมัครและตำบลต่างๆ ส่วนในเรื่องที่อยากฝากเอาไว้  อย่างเดียว ขอให้พี่น้องประชาชนต้องยึดถือคำการปฏิบัติศาสนกิจของท่านจุฬาราชมนตรีเพราะท่านชี้ชัดเจนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน งดเว้นละหมาดในมัสยิดวันศุกร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญช่วงรอมฎอนอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองและคนใกล้ชิด

ทางด้าน นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนเองในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทีมงาน ที่มาเยี่ยมเยียนถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ปัจจุบันพี่น้องประชาชนมีความตระหนักและมีการป้องกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฏอน ได้มีแจ้งให้พี่น้องประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนในช่วงเดือนรอมฏอน อย่างการละหมาดตะรอเวียะห์จากที่ละหมาดที่มัสยิด ก็จะเปลี่ยนมาละหมาดที่บ้าน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา