ลพบุรี-นำรถน้ำออกแจกจ่ายประชาชน

128

ลพบุรี-กองพันปฎิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา นำรถน้ำออกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาลาและจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพื่อใช้อุปโภคบริโภคหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 27 เมษายน 2563 พันโท มงคล ปุริสา รองผู้บังคับกองพันปฎิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ พร้อมด้วย นายมนัส นาคประสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา และปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกำลังจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรจำนวน2คันบรรทุกน้ำสะอาด เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหนีบ หมู่ที่7ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 50 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวอาศัยอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นที่สูงเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งของทุกปี น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเหลือน้อยจึงทำให้น้ำประปาไม่สามารถไหลขึ้นที่สูงได้จึงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เรื่องน้ำใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้งของทุกปี โดยทางเทศบาลตำบลท่าศาลได้มีการนำเอาถังน้ำขนาด2,000 ลิตรไปตั้งไว้ให้ภายในหมู่บ้านและมีการนำรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำใส่ถังเมื่อชาวบ้านร้องขอมา ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง หลังจากนั้นได้นำน้ำดื่ม กาแฟ และขนม เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ คัดกรอง ไวรัสโควิด 19 ของตำบลท่าศาลา ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง จ.ลพบุรี