เลย-เกษตรกรพลิกวิกฤติแล้งปลูกพืชผักป้อนตลาดรายได้งาม

27

เกษตรกรพลิกวิกฤติแล้งปลูกพืชผักป้อนตลาดรายได้งาม อ.หนองหิน จ.เลย ตามที่ต้องประสบกับช่วงวิกฤติแล้งหนักปี 2562 ต่อด้วยวิกฤติโควิด-19 เกษตรกรไม่ท้อปลูกผักสวนครัวป้อนตลาดชุมชนรายกว่า 3,000 บาทต่อวัน เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปเยี่ยมโครงการเกษตรไร่นาสวนผสมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของนายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี อายุ 57 ปี เลขที่ 1 หมู่ 3 บ้านโคกใหญ่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย เรียนจบชั้น ป. 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย และรางวัลเกษตรกรดีเด่น รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ล่าสุดรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562

นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี เล่าว่า ตนทำการเกษตรบนที่ดินของตนเองถ่ายสืบทอดมาจากพ่อ-แม่ จากดินกระด้าง เป็นป่า โคกไม่สมบูรณ์ จึงทำการปรับปรุงดินแบ่งออกเป็นสัดส่วนตามปราชญ์พระราชา การเกษตรแบบผสมผสาน และเพิ่มระบบน้ำด้วยบ่อบาดาล จนสามารถปลูกพืช ผักสวนครัว ต้นพืชสวน ไม้ผล นาข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา และกบ สัตว์ปีก ได้ เมื่อเอ่ยถึงภัยแล้วแล้วทราบว่าปี 2562 เป็นปีที่แห้งแล้งที่สุด อากาศร้อนจัดและปริมาณฝนตกน้อยที่สุด จึงนับว่าประสบกับวิกฤติภัยแล้งและวิกฤติโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมขยายวงกว้าง ประชาชนไม่ออกจากบ้าน และเข้าตลาด ศูนย์การค้าศูนย์อาหาร เพราะเกรงกลัวการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อการครองชีพการใช้ชีวิตแบบ”อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ” ประจำวันของประชาชน การแสวงหาแหล่งอาหาร ด้านพืช สมุนไพร โดยเฉพาะพืชและ สัตว์แบบเกษตรอินทรีย์ 100 % ปลอดสารพิษจึงเป็นทางเลือกสำคัญของประชาชน

นายเฉลิมชัยฯ จึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษที่ว่า” 1 ไร่20 แปลงแก้ภัยแล้ง” พืชผักที่เป็นต่อครอบครัว แต่ละวันประชาชน ผู้บริโภคในชุมชนและจากพ่อค้า –แม่ค้ามารับถึงสวน ตนก็ให้เก็บเองว่าต้องการผลผลิตชนิดไหน จำนวนเท่าไรตามใจผู้ซื้อ ถูกใจผู้ผลิต เช่น ผักหวานป่าที่ปลูกไว้ 8 ปีที่ผ่านมา จำนวน 350 ต้น สามารถเก็บขายได้เฉลี่ย 10 กก./วัน ราคา 300 บาท/กก. ที่ให้ผลผลิตมากช่วงหน้าร้อนนี้มากที่บริโภคได้ตลอด 6 เดือน จากนั้นก็ต้องตัดแต่งกิ่ง เห็ดนางฟ้าภูฎานเฉพาะที่เปิดดอก จำนวน 10 โรงเรือน 2,000 ก้อน/แผง ราคา 60 บาท/กก. ตลอดจนพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทุกวันครัวเรือน เช่น น้ำเต้า ฟัก แฟง แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูสวน บวบ และมันญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งพืชผักเหล่านี้ใช้วิธีปลูกดอกดาวเรือง ผักกะเพรา ผักหัวระพา ที่มีกลิ่นขับไล่แมลงได้อย่างดี ช่วงนี้จึงมีร่ายได้จากการขายพืชผักดังกล่าว 2,000-5,000 บาท/วัน สามารถช่วยในสถานการณ์ภาวะภัยแล้งและวิกฤติโควิด-19 ได้สบาย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย