ศรีสะเกษ-ป้องกันโควิด19 ท้องถิ่นอำเภอต้องการ์ดไม่ตก

54

จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมา 10 วันแล้ว ขณะที่มีผู้ที่เดินทางกลับบ้าน ต้องทำการกักตัวอยู่บ้าน สะสม 32,454 ราย ครบไม่ติดเชื้อ 28,540 ราย เหลือ 3,914 ราย เฝ้าระวังต่อให้ครบ 14 วัน

วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล ได้ร่วมประชุมหารือกับ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง, ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอราษีไศล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล, ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การป้องกัน และควบคุมเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอราษีไศล ซึ่งมีเขตติดต่อกับหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่รับผิดชอบเป็นบริเวณกว้าง 19 ตำบล 190 หมู่บ้าน และที่ผ่านมาในเขตอำเภอราษีไศล พบมีผู้ติดเชื้อเป็นน้องนักศึกษา 1 ราย ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาหายดีแล้ว ขณะเดียวกัน ในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีผู้ติดเชื้อ ทั้งหมด 8 ราย รักษาหายหมดทั้ง 8 รายแล้ว ซึ่งขณะนี้ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อกันมา 10 วันแล้ว โดยมีข้อมูลว่า มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่มใหม่ 302 ราย สะสมตั้งแต่แรก รวม 32,454 ราย ได้กักตนเองอยู่บ้านไม่พบติดเชื้อครบ 14 วันแล้ว จำนวน 28,540 ราย และยังจะต้องเฝ้าระวังต่อให้ครบ 14 วัน อีกจำนวน 3,914 ราย โดยยังไม่พบติดเชื้อ

ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า วันนี้ได้นัดหมายผู้นำที่เกี่ยวข้องในการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไข้โควิด-19 มาประชุม ติดตามผล รายงานข้อมูลการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งพื้นที่อำเภอราษีไศล มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างไกล มีพื้นที่ติดต่อกันกับหลายจังหวัดรอบด้าน มี 19 ตำบล 190 หมู่บ้าน ที่ผ่านมาก็พบมีน้องนักศึกษาที่ติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯ แต่คุณหมอก็ได้ดูแลรักษาจนหายดีแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท ก็จะต้องการ์ดไม่ตก จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ สื่อไปถึงในทุกตำบล หมู่บ้าน ทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความตระหนัก แต่ไม่ได้ให้ตระหนก ตกใจต่อการติดเชื้อ รู้จักในการป้องกัน เฝ้าระวังตนเองให้ห่างไกลจากโรค จากการติดเชื้อ หากไม่จำเป็นก็ขอให้อยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ เพื่อชาติ และตนเอง มั่นล้างมือทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สวมหน้ากากทุกครั้งที่จะออกจากบ้าน วันนี้ต้องขอขอบคุณ น้องๆ อสม.ทุกตำบลหมู่บ้าน นายแพทย์  สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผอ.รพ.ราษีไศล, กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต. เทศบาลทุกท้องถิ่น, รพ.สต.ทุกที่ โดยเฉพาะหัวหน้า สาธิต สุทธิสนธิ์ หัวหน้า รพ.สต.ด่าน ที่นอกจากจะทำหน้าที่ตนเองแล้ว ยังทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารครบทุกด้าน วันนี้ขอให้ทุกคนยังต้องรณรงค์ ต่อสู้กันต่อ จนกว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง วิธีการดูแลปฎิบัติใหม่เพิ่มเติมต่อไป

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ /ศรีสะเกษ