หลายหน่วยงานทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมอบให้กับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลย์ศรีสังวาลย์ในการป้องกันโควิด19

30

22 เม.ย.63 นายพงธ์ ไชยพฤษ์ หน.โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) มอลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน,อำเภอเมือง , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตำบล ผาบ่อง อ.เมือง จำนวน 400 ขวด 10 แกลลอน โดยมีนายแพทย์ พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ,นายพงศ์พีระ ชูชื่อ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับมอบ นอกจากนี้ยังมี ผู้มีจิตศรัทธากลุ่มเพื่อนพยาบาลจากจังหวัดต่าง ๆ ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด จำนวน 2 แกลลอนและแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แกลลอน แว่นตากันสารคัดหลั่ง 1 แพค ผ่านคุณประภา ทองวัฒนา พยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ให้กับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน นอกจากจะประกาศงดญาติเยี่ยมผู้ป่วยแล้วบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาการ พยาบาลคอยอำนวยความสะดวกตรวจวัดไข้และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกคน ประชาชนที่มาติดต่อหรือผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอนก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน