กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน มอบผักปลอดสารพิษให้โรงพยาบาล วัด ประชาชน 4,000 กิโล ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สู้โควิด19

36

วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด มอบผลผลิตการเกษตรปลอดภัยสารพิษ ประกอบด้วย กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และมันฝรั่ง ให้กับ นายแพทย์ พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน และโรงบาลธัญญารักษ์ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล นอกจากนี้เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้นำผักปลอดสารพิษดังกล่าวไปมอบให้กับ วัดม่วยต่อ วัดก้ำก่อ วั ดดอนเจดีย์ วัดปางล้อ วัดกลางทุ่ง วัดจองกลาง มูลนิธิธัมมคีรี และประชาชนทั่วไป รวม 4,000 กิโลกรัม

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำผักปลอดสารพิษมามอบให้โรงพยาบาลและประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชน มาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ ด้วยความร่วมมือของทุกคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราจะสามารถควบคุมเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด19 เข้ามาในพื้น ทั้งนี้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องปลอดภัยทุกคน

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับผักปลอดสารพิษที่นำมามอบให้โรงพยาบาลและประชาชน วัดต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสู่การท่องเที่ยว และเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุเทพ กลิ่นกุหลาบไพร เป็นประธานกลุ่ม ฯ ต้องการอยากจะช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ทุ่มเทกายใจคอยดูแลประชาชนต่อสู้กับไวรัฐโควิด 19 และส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้ประชา วัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน