เลย-พิษโควิด-19 ชาวสาวนมะม่วงบ้านบุฮม นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

54

ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย แหล่งผลิตมะม่วงมากที่สุดของจังหวัด ส่งออกต่างประเทศและตาดในประเทศกว่า 200 ล้านต่อปีจากการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ยอดขายตก สินค้าล้นตลาด ขาดผู้บริโภค ส่งออกไม่ได้ จึงนำมาขายหน้าศาลากลาง

วันที่ 22 เม.ย.2563 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้นำกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงจากบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นำมะม่วงชนิดพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ เขียวเสวย มะม่วงแรด โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ และพันธุ์ฮาร์ทูอีทู ทั้งดิบและสุกมาวางจำหน่ายที่บริเวณทางขึ้นด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ มาช่วยอุดหนุนซื้อมะม่วงจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ส่วนราชการนอกจากจะแวะเยี่ยมให้กำลังใจกับกลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังควักเงินส่วนตัวจากกระเป๋าสตางค์อุดหนุนพ่อค้า – แม่ค้า เพื่อซื้อมะม่วงแล้วนำไปมอบให้กับหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดเลย ขณะเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ สุวรรณรัตน์, นายชนาส ชัชวาลวงศ์ และนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ต่างก็แวะเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ที่ไม่สามารถส่งมะม่วงออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว ได้ โดยเฉพาะประเทศจีน

ด้านนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำหรับสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดขณะนี้คือ มะม่วง โดยในปีการผลิต 2563 จังหวัดเลย มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง 47,453. ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 44,507 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด และปรากฏว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสโควิด – 19 และมีแนวโน้มว่าราคาอาจตกต่ำลง จนสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยการช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินการในด้านการจัดหาสถานที่จำหน่ายภายในจังหวัดเลย/การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกระจายผลผลิตในจังหวัดเลย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และการกระจายผลผลิตในต่างหวัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อมะม่วงเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ส่งตรงถึงบ้านได้ทุกวัน สามารถติดตามทางช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prdprloei/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1163 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย