เลย-สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ตรวจจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินจับกุมผู้ฝ่าฝืน 5 ราย

80

เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 20 เม.ย. ถึง 04.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2563 อำนวยการโดย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) สั่งการให้ ร้อย.สห.มทบ.28 จัด มว.สห.จำนวน 1 ชป.สนับสนุนศูนย์อำนวยการจับกุม ผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548( ฉบับที่ 2 ) แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการป้องกันโรคโควิด-19 สนธิกำลังแบบบูรณาการ 3 ฝ่าย ทั้ง กอ.รมน. จังหวัด ล.ย./บก.ควบคุม ฯ กำลังจาก สารวัตรทหาร ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 70 นาย

ฝ่่ายทหาร กอ.รมน. ตั้งจุดตรวจ ร่วมกันตั้งจุดตรวจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการปฏิบัติ ตรวจยานพาหนะ จำนวน 24 คัน จับกุมออกนอกเคหสถานในเวลาห้ามฯ และขับรถขณะเมาสุรา” จำนวน 3 คดี

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย