ยโสธร-ส่งมอบข้าวสารโครงการขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล

117

จังหวัดยโสธรส่งมอบสาร จำนวน 9,000 กิโลกรัม ให้กับกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขนส่งทางอากาศไปยังพี่น้องชาวประมงในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวิถีอีสานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีส่งมอบข้าวสารโครงการ “ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล” โดยมี นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดยโสธร ผู้แทนกองทัพอากาศ สมาคมชาวยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมงาน

โดยโครงการนี้จังหวัดยโสธรร่วมกับสมาคมชาวยโสธร กองทัพอากาศ และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรภายใต้โครงการ “ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายหลังจากที่ประกาศล็อกดาวน์ ส่งผลกระทบให้พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรมปิดกิจการเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ รวมถึงพี่น้องชาวเลราไวย์ประมาณ 1,375 คน ที่ไม่สามารถขายปลาทะเลที่หามาได้ ขาดรายได้ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร ปลาทะเลที่หามาได้ถูกทิ้งไว้จนเน่าเสียหาย จังหวัดยโสธร และสมาคมชาวยโสธร ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล” ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดยโสธร และสามารถรวบรวมข้าวสารจากพี่น้องเกษตรกรได้ จำนวน 9,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าคุณภาพตีจากชุมชนสู่ชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในอัตราแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ จำนวน 4 กิโลกรัม แลกกับปลาแห้งปลาเค็ม ปลาหวาน จำนวน 1 กิโลกรัม

โดยกองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินของกองทัพอากาศในการขนส่งข้าวสารและนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และต้องขอบคุณกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ที่สนับสนุนยานพาหนะในการขนส่งข้าวสาร และกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร สนับสนุนกำลังพลในการขนส่งข้าวสารจากจังหวัดยโสธรไปยังกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะนำข้าวสารทั้งหมดขึ้นเครื่องบินลำเลียง ซี 130 ไปยังจังหวัดภูเก็ตต่อไปและรับปลาจากจังหวัดภูเก็ตกลับมาที่ยโสธร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มศิลปินของจังหวัดยโสธร เช่น หม่ำ จ๊กม๊ก, ไผ่ พงศธร, อั้ม นันทิยา รวมทั้งศิลปินอีกหลายคนได้ร่วมกันสนับสนุนเงินซื้อข้าวสารจากพี่น้องเกษตรกรเพื่อรวบรวมส่งไปในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  รายงานจากยโสธร