มุกดาหาร-รับคนไทยกลับบ้านจำนวน 1 ราย

29

จังหวัดมุกดาหาร – ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตชด.234 ทหารกองกำลัง และฝ่ายปกครอง ตรวจคัดกรองคนไทยเดินทางกลับ ที่ตกค้างใน สปป.ลาว วันนี้จำนวน 1 ราย ที่เหลือ 7 ราย เดินทางกลับวันที่ 19 เม.ย. จำนวน 4 ราย วันที่ 20 เม.ย. จำนวน 3 ราย และวันที่ 22 เม.ย. จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 63 ที่บริเวณขาเข้า ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ รรท. ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สารวัตร ตรวจเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ นาโสก หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตชด.234 ทหารกองกำลัง และฝ่ายปกครอง ตรวจคัดกรองคนไทยเดินทางกลับ ที่ตกค้างใน สปป.ลาว วันนี้จำนวน 1 ราย เป็นหญิง อายุ 41 ปี ชาวอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย จะเดินทางกลับวันที่ 19 เม.ย. จำนวน 4 ราย วันที่ 20 เม.ย. จำนวน 3 ราย และวันที่ 22 เม.ย. จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 8 ราย

ด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทาง และยื่นเอกสารแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร สำหรับผู้เดินทางรายนี้วัดอุณหภูมิ 36.9 ไม่มีไข้ ไม่มีไอ ไม่มีอาการเจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ส่วนอาการอื่น ๆ ไม่พบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำรถยนต์มารอรับไปสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ เพื่อส่งศูนย์ Local Quarantine เพื่อกักตัวดูอาการ 14 วัน

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดเป็นไปตามมติดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ กำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนสัญชาติไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 63 เป็นต้นไป กำหนดจำนวนผู้เดินทาง เอกสารผู้เดินทางต้องมีเอกสารประกอบการอนุญาตเดินทาง ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดย โรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศนั้นกำหนดให้สามารถออกใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ไว้ ในส่วนของ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กำหนดให้โรงพยาบาลสะหวันนะเขต เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์เท่านั้น พร้อมด้วยหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลบุคคลของผู้เดินทาง ช่องทางผ่านแดนที่จะเดินทางกลับเข้ามา วันที่จะเดินทางกลับเข้ามา จังหวัดที่พำนัก หรือจังหวัดภูมิลำเนาในไทย และรายมือชื่อของผู้เดินทางลงนามรับทราบ และ เป็นเวลา 14 วัน กำหนดวันเดินยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด และกำหนดวันเดินทาง ผู้เดินทางต้องกำหนดวันเดินทางเข้ามาตามกำหนดวัน และช่องทางผ่านแดนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง โดยต้องเดินทางถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น. ..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร