สุรินทร์-น้ำใจจากPEA สู้โควิด-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงิน 10 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19

26

สุรินทร์-น้ำใจจากPEA สู้โควิด-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงิน 10 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด -19

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเช็คเงินสด จำนวน 10 ล้านบาท จากนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดนครราชสีมา และคณะในโครงการ  “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาททั่วประเทศ

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเฟสชิลด์(Face shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลที่ออกแบบและผลิตโดยพนักงาน PEA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวปั๊มขวดเจลซึ่ง PEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID–19 อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา สิงหเสรี