น่าน-ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรชาวสวนมะม่วงรับผลกระทบจากโรคโควิด

57

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร แซ่ลิ้ม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงที่ได้รับผลกระทบด้านการตลาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ จุดรวบรวมคัดบรรจุมะม่วง แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วง ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายรัฐภูมิ ขันสลี ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ มะม่วงได้ ประสบปัญหาในการส่งออกผลผลิตมะม่วงสุกไปต่างประเทศ จึงหันมาแก้ปัญหา โดยการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงดิบ เพื่อนำไปทำเป็นมะม่วงยำ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ถึง ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งมีผู้ประกอบการมาทำการรับซื้อถึงจุดรวบรวมผลผลิต ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่ม มีความต้องการผลผลิตมะม่วงดิบนี้ ถึงปริมาณวันละ 3 ตัน โดยเกษตรกร จะบรรจุผลผลิตมะม่วง ตะกร้าละ 20 กิโลกรัม ทั้งนี้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตมะม่วงดิบเพื่อนำไปทำมะม่วงยำนี้ได้ทั้งพันธุ์โชคอนันต์ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 พันธุ์เขียวเสวย และพันธุ์พิมเสนมัน ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง และบริหารผลผลิตของเกษตรกร ที่ลดปัญหาผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข