หนองคาย-ด่านพรมแดนเงียบเหงาห้ามคนและรถขนส่งสินค้าเข้าออก

98

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เงียบเหงา สปป.ลาว หยุดช่วงสงกรานต์ถึงวันที่ 16 เมษายน 63 ห้ามเข้า-ออกทั้งรถและคน

            บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เงียบเหงา เนื่องจากทั้ง สปป.ลาว  และจังหวัดหนองคาย ได้มีการปิดด่านพรมแดนฯ ห้ามการเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยว มาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 ยกเว้นสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย แล้วเท่านั้น

            ในวันนี้ (14 เม.ย. 63) ทางเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาว-ไทย (ฝั่ง สปป.ลาว) ก็ได้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของไทยว่า มีการหยุดช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 63 ห้ามรถขนส่งสินค้าข้ามไปขนส่งสินค้าใน สปป.ลาว ยกเว้นรถน้ำมันเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้ภายด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย วันนี้เงียบเหงา เนื่องจากไม่มีขนส่งสินค้ารอข้ามไปส่งสินค้าที่ สปป.ลาว เหมือนทุกวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงนี้วันจันทร์และวันศุกร์ จะมีรถขนส่งสินค้าข้ามไปส่งสินค้าที่ สปป.ลาว ไม่ต่ำกว่า 700 คัน ส่วนในวันอื่น ๆ ก็จะไม่ต่ำกว่า 400 คัน

ปกติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและลาวเดินทางเข้า -ออกเป็นจำนวนมาก เพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มาปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ประกอบกับมีการประกาศปิดด่านพรมแดน จึงทำให้ไม่มีการเดินทางบรรยากาศจึงเงียบเหงา.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย