ศรีสะเกษ-ท้องถิ่นรวมใจสู้โควิดสู่ชุมชนโดยตรง

67

สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อบต.เทศบาล ในอำเภออุทุมพรพิสัย นำแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะ อ.ส.ม.เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ยังจุดตรวจคัดกรอง

วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ สำนักงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายธนกฤช จิริวิภากร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( ส.อบจ.) เขตอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมกับคณะนายกเทศบาล, นายก อบต.บางแห่งในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกันสละทุนทรัพย์บางส่วน เงินเดือน มาร่วมกันจัดซื้อหาแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า เพื่อมามอบให้คณะเจ้าหน้าที่ คณะ อสม. นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน โดยมี นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นตัวแทนนำคณะบางส่วนมารับมอบ เพื่อไม่อยากจะให้มีการรวมตัวกันของบุคคลเป็นจำนวนมากๆ เพราะอาจจะเป็นการแพร่เชื้อ และเป็นการทำตามคำสั่งของคณะรัฐบาล และคณะแพทย์ – พยาบาล ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ทำงานอยู่หน้าด่านส่วนหนึ่งก็คือ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใน รพ.สต. วันนี้คณะผู้นำท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันจัดหาหน้ากาก แอลกอฮอล์ มามอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อการสร้างความปลอดภัยขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ ตามหมู่บ้าน

นายธนกฤช จิริวิภากร สมาชิก ส.อบจ. เขตอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ตนเป็นคนที่เกิดอยู่อำเภออุทุมพรพิสัย หากพอที่จะได้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดได้ ตนก็พร้อมที่เสียสละช่วย แม้ไม่มากก็อยากจะช่วย จึงได้ชักชวนกันกับผู้นำท้องถิ่น 2 – 3 แห่ง นำเงินเดือน แบ่งปันมาจัดซื้อหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ เพื่อการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มาตรวจคัดกรอง โดยวันนี้ได้ส่งมอบหน้ากาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ ปริมาณ 100 ลิตร ซึ่งถือว่าบุคคลที่กล่าวมานี้เป็นบุคคลที่อยู่หน้าด่าน ใกล้ชิดผู้ที่จะมีโอกาสติดเชื้อได้มากที่สุด แม้ว่าวันนี้คณะรัฐบาล เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะได้มีการควบคุมสถานการณ์โรคไว้ได้ดีที่สุดแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท และตนกับคณะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการส่งมอบความห่วงใย ไปสู่เจ้าหน้าที่ อสม., รพ.สต. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนที่มีหน้าที่ปฏิบัติทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ เพื่อส่งต่อความปลอดภัย ความห่วงใยไปสู่ประชาชนทุกคนด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ