มุกดาหาร- ปิดจังหวัดวันแรกคัดกรองเข้าออกเปิด 5 จุดคัดกรองโควิด 19

16

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศคำสั่งในการป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งการสั่งห้ามสถานบริการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้นค้า และอื่นๆ โดยเฉพาะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงนามสั่งปิดผู้เดินทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบริเออร์ ปิดตามถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆ ส่วนบริเวณหน้าด่านจุดตรวจก็มีประชาชนเดินทางมาสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เตรียมบัตรประชาชน พร้อมทั้งให้กรอกหนังสือรับรองก่อนเข้ามาถึงจุดคัดกรอง เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองผู้เดินทาง

โดยจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ไว้ตามจุดคัดกรอง ทั้งหมด 5 จุดดังนี้จุดที่ 1. อำเภอนิคมคำสร้อย เขตรอยต่ออำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จุดที่ 2 อำเภอดอนตาล เขตรอยต่ออำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จุดที่ 3 อำเภอหนองสูง เขตรอยต่อ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่ 4 อำเภอเมืองมุกดาหาร บ้านคำป่าหลาย เขตรอยต่อ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และจุดที่ 5 อำเภอหว้านใหญ่ เขตรอยต่อ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้งหมดนี้จะเป็นจุดคัดกรองให้เข้า-ออกจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการคัดกรองคนเข้า-ออกระหว่างจังหวัด

จังหวัดมุกดาหารเริ่มดำเนินการ 100 เปอร์เซ็นต์ในการคัดกรองอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการคัดกรองไม่ให้บุคคลรอบนอกเข้ามาในจังหวัด ซึ่งตอนนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะทำการปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2563 สำหรับประชาชนที่ผ่านการเข้าตรวจ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลเข้าเมืองมุกดาหาร จะมีทั้งตรวจบัตรประชาชน วัดอุณหภูมิ ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สามารถแสดงบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาที่เขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ก็ต้องมีหนังสือรับรอง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆ

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ ไม่พบเชื้อ 168 ราย พบเชื้อสะสม 4 ราย รอผลตรวจ 3 ราย และผลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 ราย ซึ่งในขณะนี้จังหวัดมุกดาหารไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร