แม่ฮ่องสอน-เริ่มต้นที่จวนผู้ว่า KICK OFF แผนปฏิบัติการ 90 วัน 1 ครัว 1 แปลง

63

เริ่มต้นที่จวนผู้ว่า KICK OFF แผนปฏิบัติการ 90 วัน 1 ครัว 1 แปลง ร่วมแรงคนแม่ฮ่องสอน ปลูกผักในบ้านต้านโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหาร หนุนเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

11 เม.ย. 63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันห่มดินปลูกผักสวนครัว 6 ชนิด ประกอบด้วย พริกชี้ฟ้า มะเขือเจ้าพระยา กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ถั่วฝักยาวและมะเขือเทศ จำนวน 218 ต้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำสื่อมวลชน ข้าราชการที่มาร่วมกิจกรรม เดินวนดูภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ ๆ บ้านพัก มีแต่พืชผักสวนครัวปลูกเต็มไปหมด สามารถเก็บกินได้สด ๆ ปลอดสารพิษไม่มียาฆ่าแมลง ทั้งมะเขือ มะนาว ต้นหอม ผักชี ผักกาด ผักคะน้า ยี่หร่า สะระแหน่ ต้นกะเพา มีเกือบทุกอย่างโดยไม่ต้องไปหาซื้อในตลาดในช่วงโควิด-19 ก็สามารถเก็บมาปรุงอาหารได้อย่างสบาย

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าก่อนหน้านั้นได้กำหนดนโยบายพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นจังหวัด “สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข”

โดยการจัดสภาพแวดล้อมชุมชนและปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด ดูแลบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนให้มีความปลอดภัย สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วชีวิตก็จะมีความสุข จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย จึงได้เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน และขยายผลให้หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ ได้เชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร 1 ครัว 1 แปลง ร่วมแรงคนแม่ฮ่องสอน ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือทำบุญทำทาน แบ่งปัน สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าวฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน