เจ้าของร้านเก๊าพลาสติกและเพื่อนแจกไข่ไก่ 12,000 ฟอง

41

เจ้าของร้านเก๊าพลาสติกและเพื่อน นำไข่ไก่ 12,000 ฟอง ซีอิ๋วขาว 1,200 ขวด ไส้กรอก 1,200 แพ๊ค แจกชาวบ้านในชุมชนโดยทำเป็นคูปอง เพื่อป้องกันการแออัดมารับสิ่งของ ในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่บริเวณถนนเทศบาล 1 เขตเทศบาลนครสงขลา นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง หรือ สท.เก๊า สมาชิกสภาเทศบาล นครสงขลา เขต 3 เจ้าของร้าน เก๊าพลาสติก ที่จำหน่ายอุปกรณ์การประมงและพลาสติกต่างๆ ร่วมกับคุณชัยวัฒน์ ชนะภัย ได้นำไข่ไก่ 12,000 ฟอง ซีอิ๋วขาว 1,200 ขวด ไส้กรอก 1,200 แพ๊ค แจกให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยทำเป็นคูปองแจก เพื่อป้องกันการแออัดของคนในชุมชนที่มารับสิ่งของ ในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยวันนี้มาแจกไข่ 10 ฟองต่อ 1 ครัวเรือน ซีอิ๊ว 1 ขวดและไส้กรอก 1 แพ็ค โดยจัดใส่ถุงเป็นชุด รวม 1,200 ชุด มีประชาชนในชุมชนทยอยเดินทางนำคูปองมารับของแจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณผู้ใจบุญที่บรรเทาความเดือดร้อนให้คนในชุมชน สำหรับการแจกไข่ในวันนี้ 1,200 ชุดจะให้เฉพาะผู้ที่มีคูปองก่อนเป็นรอบแรก ส่วนผู้ที่ไม่มีคูปองก็จะเป็นรอบที่สอง เพื่อลดความแออัดของผู้ที่จะมารับไข่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง (สท.เก๊า) สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขต 3 กล่าวว่า วันนี้ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล นครสงขลา เขต 3 นำไข่มาแบ่งปันให้กับชุมชน ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวชุมชน โดยใช้งบประมาณของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งจากคุณชัยวัฒน์ ชนะภัย ที่มีส่วนร่วมแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่นี่ในวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคืนกำไรให้กับทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา วันนี้มาแจกไข่ 10 ใบต่อ 1 ครัวเรือน ซีอิ๊ว 1 ขวดและไส้กรอก 1 แพ็ค ทำเป็นคูปองแจกชาวบ้านให้มารับสิ่งของ เพื่อลดความแออัด โดยให้ชาวบ้านทยอยมาและนำคูปองมาด้วย ทั้งหมดที่แจกในวันนี้ 1,200 ชุด

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา