ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินเดือนตนเองมาซื้อหาแอลกอฮอล์แจกไปตามหมู่บ้าน

85

ผู้แทนราษฎร ศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินเดือนตนเองมาซื้อหาแอลกอฮอล์แจกไปตามหมู่บ้าน, ตาม รพ.สต., สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ด้วยการทยอยซื้อทุกเดือนตามเงินเดือนเบี้ยประชุมที่ได้รับ

วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ประสานงาน พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีตัวแทนจากสถานีตำรวจ, รพ.สต. อบต. และพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ได้รับการประสานในการเดินทางมารับอุปกรณ์ในการนำไปช่วยกันระดมป้องกัน ตรวจคัดกรอง ต่อต้านเชื้อโรคไข้โควิด-19 ได้มอบแอลกอฮอล์ ที่สั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบรับรองคุณภาพที่แท้จริง มอบผ่านไปให้ยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการคัดกรอง ทำหน้าที่ดูแลประชาชน รวมทั้ง โดยทั้งหมดได้ทยอยนำเงินเดือน ตามเบี้ยประชุม ที่ได้รับในตำแหน่ง ส.ส.ในแต่ละเดือน นำไปจัดซื้อมาแจกให้หน่วยงาน มามอบให้ชาวบ้านผ่านผู้นำชุมชน เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ใช้ในการดูแลตนเอง แต่ก็ขอยืนยันว่า การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยสบู่ ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิดเข้าสู่ร่างกาย และร่วมมือกับรัฐบาล ด้วยการอยู่บ้านช่วยชาติ จะดีที่สุด