สงขลา-คลื่นลมแรงพัดถล่มชายฝั่ง ถนนชำรุด

29

ถนนเลียบชายทะเลพังเสียหาย 1 เลน ช่วงคลื่นลมแรงที่ผ่านมาวันนี้ทะเลกลับสู่สภาวะปรกติ น้ำทะเลลดลงจนเห็นชายหาดขาวสะอาด ที่ระดับความสูงของถนนกับระดับชายหาดกว่า 4 เมตรอย่างชัดเจน แขวงทางหลวงชนบทได้นำป้ายไปตั้งแจ้งเตือนระวังถนนชำรุด พร้อมนำเสาสะท้อนแสงวางเรียงตลอดแนว แต่ไม่มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ช่วงกลางคืนบริเวณนี้มืดสนิท ตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่อันตรายมาก

จากกรณีที่บริเวณถนนเลียบชายทะเล หมายเลข สข.2004 สายสงขลา-นาทับ ต.เกาะแต้ว ของแขวงทางหลวงชนบท บริเวณหลัก กม.ที่ 32 ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงที่พัดถล่มชายฝั่งจังหวัดสงขลาอย่างหนัก ส่งผลให้คลื่นกัดเซาะชายฝั่งถนนเลียบชายทะเลพังไป 1 เลน ในช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาและยังไม่ได้งบประมาณมาซ่อมถนน ในขณะนี้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูร้อนทะเลกลับเข้าสู่สภาวะปรกติ น้ำทะเลลดลงจนเห็นชายหาดขาวสะอาด ที่ระดับความสูงของถนนกับระดับชายหาดกว่า 4 เมตรอย่างชัดเจน

สภาพถนนที่พังเสียหายไป 1 เลน ช่วงที่ไม่มีน้ำทะเล ความสูงกว่า 4 เมตร จากพื้นดินชายหาดถึงระดับถนน บริเวณด้านล่างเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ หากคนหรือรถตกลงไปต้องบาดเจ็บและอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะช่วงกลางคืนตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่อันตรายมาก แขวงทางหลวงชนบทได้นำป้ายไปตั้งแจ้งเตือนระวังถนนชำรุด พร้อมนำเสาสะท้อนแสงวางเรียงตลอดแนว แต่ไม่มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ บริเวณนี้มืดสนิท ต้องอาศัยไฟจากหน้ารถส่องมาเท่านั้น จึงจะเห็นป้ายแจ้งเตือนสีส้มสะท้อนแสงและเสาสะท้อนแสงซึ่งมีไม่กี่เสา หากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับไม่ระมัดระวังอาจชนป้ายตกถนนที่พังไป 1 เลน ตกลงไปด้านล่างอันตรายมาก

ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางสายนี้ ฝากถึงนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว ในฐานะเจ้าของบ้านและเจ้าของพื้นที่ช่วยประสานการไฟฟ้าขอต่อสายไฟจากไฟฟ้าข้างทาง ที่มีอยู่ตลอดแนวถนนสายนี้ เพื่อให้บริเวณที่ถนนพังเสียหายมีแสงสว่างและติดตั้งไฟสัญญาณแจ้งเตือนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนป้ายตกลงไปด้านล่างที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นเขื่อนกันคลื่นชั่วคราวอาจได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตได้ เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทจะต้องรองบประมาณในการซ่อมถนนจากกรมทางหลวงชนบท ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้ซ่อมถนนในงบประมาณปีนี้หรือปีหน้า เนื่องจากโควิด 19 ยังแพร่ระบาดหนัก ซึ่งรัฐบาลจะต้องทุ่มงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องรีบด่วนก่อน

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา