นายอำเภอเขมราฐแจกอุปกรณ์เฟสซิลล์

107

นายอำเภอเขมราฐ ร่วมกับ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แจกอุปกรณ์เฟสซิลล์ ให้กับหน่วยงานราชการ และพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย นางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ, นางสายหยุด ผ่องแผ้ว ประธานเหล่ากาชาดเขมราฐ, นางนิยะดา ทองประเสริฐ รองประธานเหล่ากาชาดเขมราฐ นางสาคร สมสะอาด เลขานุการเหล่ากาชาดเขมราฐ นางมณีญาภา ถาศักดิ์ และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่แจกเฟสซิลล์ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ โรงพยาบาลเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ธกส. ด่านตรวจจุดคัดกรอง
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลเขมราฐ และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ

ทั้งนี้เพื่อให้ได้สวมใส่เฟสซิลล์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำและให้ความรู้การป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไวัรัส โควิด 19  สำหรับเฟสซิลล์ที่ได้นำมาแจกให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนนั้น ทางคณะสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ ได้รวบรวมเงินส่วนตัวของสมาชิกทั้งหมด ร่วมกันซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แล้วมาช่วยกันทำ และนำไปแจกให้กับพี่น้อง ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี