เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอศรีเทพ ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 175 หลังคา

89

3 เม.ย. 63 เวลา 18.00 น.ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอศรีเทพ ทำให้ บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย 175 หลังคา ใน 3 ตำบลได้แก่ ตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 10 ตำบลสระกรวด หมู่ 7,8,10,16,17 และตำบลประดู่งาม 1หมู่บ้าน

การให้ความช่วยเหลือฝ่ายปกครองท้องถิ่น อบต.อำเภอศรีเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว และได้สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป