เกษตร จ.น่านลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรท่าวังผา

93

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา โดยมีนางอนงค์ ตันติตระการวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา ให้การต้อนรับ โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้ยึดเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ให้ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกพืชโดยใช้ระบบโรงเรือน พืชที่ปลูกคือเมล่อน และแตงโมไร้เมล็ด ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์ และมีการนำผลผลิตเลม่อนมาแปรรูปเป็นไอศกรีมเพื่อจำหน่ายโดยใช้ตราสินค้า Tawan Organic Farm

จากนั้นลงพื้นที่แปลงปลูกฟักทองญี่ปุ่นอินทรีย์ บ้านป่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงสามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้

และต่อมาได้เยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อบแห้ง เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมแปรรูปพืชผัก ผลไม้อบแห้งซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ อาทิ ลำไย มะม่วง แก้วมังกร ฯลฯ ส่งให้บริษัทนำไปจำหน่ายต่อไป ซึ่งผลผลิตที่กลุ่ม นำมาแปรรูป อบรมแห้ง มีแก้วมังกรสีแดง จากต้นทุนรับซื้อผลผลิตแก้วมังกรสีแดงในพื้นที่กิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งเมื่อนำมาอบแห้งจากน้ำหนักผลผลิตสด 10 กิโลกรัมจะได้น้ำหนักผลผลิตเมื่ออบแห้งแล้ว 1 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 500 บาท นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ที่ดี

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข