ตร.ศรีสะเกษ แนะวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

105

วันที่ 2 เม.ย.2563 พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำคำ เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.เมือ ง​ศรีสะเกษ​ จ.ศรีสะเกษ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙ ) ทั่วราชอาณาจักร และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มีคำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้ปิดสถานบริการ สนามมวย บ่อนพนันชนไก่ ร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะกรณีซื้อไปรับประทานที่บ้านพัก อีกทั้งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ ต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอัตราการว่างงานจำนวนมาก เศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวยากหมากแพง ราษฎรตกทุกข์ได้ยาก เป็นสาเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมประชาชน

สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษจึงได้ออก รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด และเพิ่มความเข้มในการออกตรวจพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิด ขึ้น ตามโครงการ “ป้องกันโควิด พิชิตอาชญากรรม”